Stratejik Finans ve Yönetim Danışmanlığı

Firmaların sahip oldukları sermayelerini, faaliyet alanlarına  ve hedeflerine uygun olarak yönlendirmek, mevcut sermayelerinin verimli değerlendirilmesini sağlayarak karlılığı maksimize etmek.

Firma sermayedarlarını ve/veya üst düzey yöneticilerini stratejik finansal yönetime adapte ederek Bilanço yönetimi, bütçe, işletme sermayesi, stok yönetimi, borç - alacak yönetimi, kar planlaması, banka ilişkileri yönetimi ve  yatırım planlaması  konularında danışmanlık sunmaktayız.

Finansal Risk Yönetimi

Büyüyen ve gelişen pazarlarda firmaların satış ağlarının finansal risklerini yönetebilmesi için gerekli sistemlerin kurgulanması, raporlama ve yönetimi  gereçlerinin oluşturulması danışmanlığımız kapsamındadır.

Ayrıca sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi içim tedarikçi finansmanı yöntemleri konusunda da danışmanlık hizmetimiz firmalara sunulmaktadır.

Yatırım ve Proje Finansman Danışmanlığı

Firmaların stratejileri çerçevesinde yapmayı planladıkları yatırımların finansal modellemelerini oluşturularak, sermayedarın ve üst yönetimin karar almalarında destek verilmektedir. Hazırlanan modellerde; firmanızın ödeyeceği vergiyi, oluşacak fonu, elde edeceği nakit ve bilanço yapısı üzerinde oluşturacağı etkilerini analiz edebilme, gözden geçirme ve iyileştirme çalışmaları danışmanlığımız kapsamında yapılmaktadır.